Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání

Název oblasti: Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání

Registrační číslo projektu: C29 - 2022

Identifikace na ČZU: 99960/1183/1814

Gestor: Ing. Mgr. et Mgr. Karla Mráčková

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Původní mediální obsahy zaměřené na priority českého předsednictví, šířené prostřednictvím komunikačních kanálů UHK a mediálních partnerů – redakční seriály zaměřené na priority českého předsednictví s ohledem na české vysoké školství a vzdělávání (intenzivní spolupráce s redaktory a redaktorkami magazínu vysokých škol Universitas).

Plnění: Redakce magazínu VŠ - Universitas byla finančně podpořena ve tvorbě příspěvků, tj. rozhovorů a dalších výstupů s akademiky zaměřenými na jednotlivé priority českého předsednictví. Dále byly redakci poskytnuty podklady a témata ke zpracování mediálního obsahu, který byl plněn ve druhé polovině roku 2022, v době probíhajícího českého předsednictví EU. Výstupy byly propagovány mezi zaměstnance univerzity, její studenty i širokou veřejnost.

 

Participace na přípravě a organizaci jedné z tří regionálních popularizační akcí (ve spolupráci s dalšími VŠ dle regionálního klíče) určených pro širokou veřejnost s cílem prezentovat priority českého předsednictví z pohledu univerzitních expertů a s ohledem na problematiku vysokého školství a vzdělávání.

Plnění: ČZU se ve spolupráci s VŠCHT, ČVUT, UMPRUM, AMU a UK podílela na organizaci popularizační akce Rozehrané priority českého předsednictví Radě EU, která se konala současně s tradiční akcí Vědafest dne 22. 6. 2022. Každá z participujících vysokých škol zde představila široké veřejnosti priority českého předsednictví Radě EU prostřednictvím přednášek a popularizačně laděných stánků. Tématem ČZU byla Klimatická změna, motto souhrnné prezentace bylo Chováme se odpovědně. V rámci celého dne byla prezentována aktuální témata a jejich praktická řešení s důrazem na zapojení každého z nás. Široké veřejnosti jsme nabídli možnost konzultace s odborníkem na dané téma, např. CSR, precizní zemědělství  a udržitelnost v potravinářství. Součástí akce byl blok přednášek, za ČZU zde vystoupil prof. Martin Hanel s přednáškou, jejíž název byl Klimatická změna a voda v krajině, kde byly představeny hlavní příčiny změn klimatu, strategie k jejich zmírnění a odhady dopadů na vodu v krajině České republiky.

 

Participace na přípravě a organizaci společné konference představitelů vysokých škol na téma aktuálních výzev českých vysokých škol v evropském kontextu.

Plnění: Společná konference představitelů VŠ na téma aktuálních výzev českých VŠ v evropském kontextu se uskutečnila 19.10.2022 ve Zlíně. Hlavním organizátorem bylo UTB. Za ČZU se debaty zúčastnil Ing. Jan Hučko, Ph.D.

 

Příprava a mailing společného newsletteru s průřezovými články na téma priorit českého předsednictví Radě EU v ČJ, distribuovaný české akademické obci a absolventům UHK.

Plnění: Vydány byly tři shrnující newslettery sestávající z článků k českému předsednictví v Radě EU uveřejněných v magazínu Universitas. Termíny pro vydání byly září, říjen a listopad. S blížícím se koncem předsednictví (12/22) byl vydán jeden shrnující newsletter s nejpodstatnějšími výstupy. Newslettery v rámci celého magazínu Universitas jsou studentům a zaměstnancům ČZU dostupné na webu czu.cz v sekci PR a média, shrnující NL byl rozeslán hromadným emailem a propagován na sociálních sítích ČZU. Na portále Živá univerzita byla vytvořena samostatná rubrika Univerzity a EU obsahující vybrané články redakčního obsahu Universitas.

 

Etablování a spuštění zahraniční kampaně na sociálních sítích zaměřené na zvýšení prestiže českých univerzit, vyzdvihující kvalitu studia na českých VŠ v kontextu českého předsednictví Radě EU.

Plnění: ČZU se tohoto bodu v rámci projektu neúčastnila.

Participace a spoluorganizace na mediální kampani (PR články, e-mailing, podporované příspěvky na sociálních sítích) k závěrům společné konference představitelů vysokých škol.

Plnění: Kromě společných výstupů ČZU zpracovala témata týkající se českého předsednictví Radě EU na portále www.zivauni.cz - Živá univerzita, kde byla vytvořena samostatná rubrika Univerzity a EU, dále na sociálních sítích a Intranetu ČZU. Vytvořili jsme rovněž zahraniční kampaň s názvem Opportunity for the future na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a Googlu zaměřenou na zvýšení prestiže českých univerzit, vyzdvihující kvalitu studia na českých VŠ v kontextu českého předsednictví Radě EU. Slogan kampaně byl Study in Prague, study what matters. Výstupy v rámci zahraniční kampaně byly Reels, Stories a posty na soc. sítích a bannery na Google. Česká verze kampaně s názvem Příležitost pro budoucnost byla publikována v časopisu Vesmír současně s rozsáhlým rozhovorem s prvním prorektorem univerzity a prorektorem pro mezinárodní vztahy, který se zabývá regiony  a dalšími prioritami předsednictví.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.