Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Název oblasti: Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Registrační číslo projektu: C33 - 2022

Identifikace na ČZU: 99840/1183/1815

Gestor: Ing. Lukáš Pospíšil

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Dodržení harmonogramu EK při další implementaci jednotlivých funkcionalit EWP do univerzitního informačního systému (UIS) díky sdílení příkladů dobré a špatné praxe, vzájemná podpora při implementaci.

Plnění: Redakce magazínu VŠ - Universitas byla finančně podpořena ve tvorbě příspěvků, tj. rozhovorů a dalších výstupů s akademiky zaměřenými na jednotlivé priority českého předsednictví. Dále byly redakci poskytnuty podklady a témata ke zpracování mediálního obsahu, který byl plněn ve druhé polovině roku 2022, v době probíhajícího českého předsednictví EU. Výstupy byly propagovány mezi zaměstnance univerzity, její studenty i širokou veřejnost.

 

Participace na přípravě a organizaci jedné z tří regionálních popularizační akcí (ve spolupráci s dalšími VŠ dle regionálního klíče) určených pro širokou veřejnost s cílem prezentovat priority českého předsednictví z pohledu univerzitních expertů a s ohledem na problematiku vysokého školství a vzdělávání.

Plnění: Počátkem roku proběhlo s dodavatelem UIS jednání, kde bylo domluvena realizace API na základě definice rozhraní  přímo ze stránek EWP (https://esci-sd.atlassian.net/wiki/spaces/EWP/overview ). Dodavatel pak realizoval napojení na modul přímo v UIS, aby se informace z IIA integrovalo přímo do v UIS existujícího systému pro výběrová řízení, který na ČZU využívá zejména Provozně ekonomická fakulta, ale zájem o jeho využití mají i fakulty další. Na počátku napojení fungovalo dobře, ale připojením většího množství partnerů docházelo k různému způsobu zpracování dat. Nakonec se školy využívající UIS domluvily na oddělení aplikace pro registraci smluv a  výběrových řízení. Dále bylo v souladu s EK  realizováno API pro sběr statistik. Pro napojení na LA API je nadále využíván Erasmus Dashboard, nicméně v rámci dalších aktivit je připraveno zadání pro implementaci do UIS.

Členové technikcého týmu se účastnili videokonferencí (Infrastructure forum meeting), které jedenkrát za měsíc pořádají vývojáři rozhraní EWP. Na těchto videokonferencích se probírají novinky v sítí EWP a rozhoduje se o budoucích úpravách jednotlivých rozhraní. V návaznosti na tyto videokonference byly sledovány diskuze k navrhovaným úpravám, které probíhají v GitHub issues u jednotlivých rozhraní.

 

Z důvodu implementace nových funkcionalit, které byly v průběhu projektu oznámeny od vývojářů rozhraní EWP (např. statistiky využití aplikací), a prioritizace připojení a odladění aplikací, které musely být podle harmonogramu Evropské komise do konce roku připojené, bylo odloženo dokončení implementace dalších rozhraní vázaných na práci s přijíždějícím studentem.

 

Aktivní participace na komunikační platformě IT pracovníků zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

Plnění: ČZU se aktivně zapojovala do jednání komunikační platformy IT pracovníků na MS Teams. Aktivně přistupovala k zveřejněným informacím, materiálům a  prezentacím. Zástupci ČZU se účastnili jednání v rámci platforem konaných  25.5.2022 a 7.10.2022 .

 

Aktivní participace na komunikační platformě prorektorů zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

Plnění: ČZU se aktivně zapojovala do jednání komunikační platformy prorektorů s gescí internacionlizace na MS Teams. Zástupci ČZU se účastnili jednání v rámci platforem konaných  24.5.2022 a 4. 10. 2022 .

 

Aktivní participace na komunikační platformě pracovníků zahraničních kanceláří zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

Plnění: ČZU se aktivně zapojovala do jednání komunikační platformy pracovníků zahraničních kanceláří zapojených VVŠ na MS Teams. Zástupci ČZU aktivně sdíleli zkušenosti z realizace projektu. Zástupci ČZU se účastnili jednání v rámci platforem konaných  26.5.2022 a 6. 10. 2022.

 

Školení nových funkcionalit EWP v UIS – intenzivní proškolování koordinátorů mezinárodního oddělení a studijních referentek.

Plnění: Členové oddělení mezinárodních vztahů i OIKT se zúčastnili semináře pořádaného IS4U v Bořeticích ( 10. - 12.10.2022 ) kde byla prezentována problematika EWP ostatním partnerům využívajících stejní informační systém. Byla zde diskutována řešení a postupy v UIS a bylo realizováno první setkání  "kulatého stolu" které se následně koná každý měsíc (10.11., 6.12.) , sdělují novinky a postupy v EWP a také domlouvají další postupy implementace přímo do UIS.

Dále byla realizována samostatná školení na funkcionality EWP 21. a 24.11.2022.

 

Dokumenty popisující stanovisko a stav napojení na EduGAIN a návazné platformy, k implementaci Erasmus App+ a možnostem nasazení European Student Card.

ČZU spolupracovala při získávání zpětné vazby vyplněním zaslaných dotazníků koordinující školou. Zástupce ČZU se aktivně zapojil do diskuse v rámci Townhall meetingu EK k EWP a ESC, kde se, mimo jiné, diskutovala aktuální nepřipravenost Erasmus+ App pro systémy mimo Dashboard, tedy i systém UIS.

 

Účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy. 

Zástupci ČZU se účastnili 2 společných workshopů pro všechny zapojené platformy ve dnech 17. 3. 2022 a 16. 12. 2022.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.