Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

Název oblasti: Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

Registrační číslo projektu: C19 - 2022

Identifikace na ČZU: 99820/1183/1810

Gestor: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Analýza právního a odborného rámce poskytování poradenských služeb na VŠ

Plnění: Byla zpracována analýza stávajícího stavu legislativní opory pro poskytování služeb na veřejných vysokých školách.

 

Srovnání personální kapacity poradenských pracovišť a poptávky ze strany jejich klientů

Plnění: Prostřednictvím dotazníkového šetření byl zjištěn rozsah poskytovaných služeb a jejich kapacitní vytížení. Na základě získaných výsledků vyplývá skutečná potřeba personálních kapacit.

 

Rejstřík ověřených externích subjektů poskytujících návaznou péči

Plnění: Byl aktualizován rejstřík externích subjektů napříč zapojenými VŠ.

 

Školení pracovníků: Hranice mezi poradenstvím, klinickou praxí a terapií

Plnění: Pracovnice ČZU se účastnila vzdělávací aktivity.

 

Školení pracovníků: Inovativní přístupy v poradenství a formy vedení poradenského rozhovoru Plnění: Pracovnice ČZU se účastnili vzdělávací aktivity.

 

Školení pracovníků: Efektivní komunikace – Jak poznat lži & Obtížné komunikační situace.

Plnění: Projektový tým realizoval seminář a pracovnice ČZU se účastnili této vzdělávací aktivity.

 

Školení pracovníků: Prevence školní neúspěšnosti

Plnění: Pracovníci ČZU se účastnili semináře.

 

Školení pracovníků: Právní úprava studia na VŠ

Plnění: Pracovnice ČZU se účastnili vzdělávací aktivity.

 

Tvorba a inovace webových portálů a systémů elektronické evidence klientů

Plnění: Byl vytvořen návrh inovace webového portálu a systému evidence klientů, který je postupně naplňován.

 

Workshopy pro studenty a zaměstnance zaměřené na psychohygienu, resilienci a prevenci školní neúspěšnosti

Plnění: Byly realizováno 5 workshopů pro studenty a 2 workshopy pro zaměstnance.

 

Koordinační schůzka k zahájení projektu

Plnění: Zapojené pracovnice se zúčastnily koordinační schůzky.

 

Národní konference

Plnění: Pracovnice zapojené do projektu se zúčastnily národní konference.

 

Závěrečný kulatý stůl

Pracovnice zapojené do projektu se zúčastnily závěrečného kulatého stolu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.