Jiří Killer

Od roku 1996 každoročně uděluje Československá společnost mikrobiologická prestižní Cenu pro mladého českého a slovenského mikrobiologa, který v roce udělení nedovršil věku 35 let a dosáhl v oboru významných výsledků, jež publikoval v mezinárodních časopisech. Letos hlavní výbor ČSSM rozhodl, že tato cena bude udělena doktorovi Jiřímu Killerovi, absolventovi Katedry mikrobiologie výživy a dietetiky FAPPZ.

Inženýr Jiří Killer, Ph.D. je nejmladším vědeckým pracovníkem Laboratoře anaerobní mikrobiologie Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Do laboratoře nastoupil v roce 2009 záhy poté, co obhájil disertační práci na téma Enzymové aktivity bifidobakterií v trávicím traktu, izolace a popis nových druhů čeledi Bifidobacteriaceae na FAPPZ. Hlavním tématem jeho vědeckého bádání je fylogeneze a taxonomie potenciálně probiotických bakterií čeledi Bifidobacteriaceae a řádu Lactobacillales.

Probiotika se zjednodušeně definují jako „preparát aplikovaný ve výživě živočichů a lidí obsahující přesně definované živé mikroorganismy, který je používán k cílevědomému pozitivnímu ovlivnění gastrointestinální mikroflóry s cílem zlepšit zdravotní stav včetně posílení obranných mechanismů“. Také z této definice je zřejmé, že výzkum probiotických bakterií představuje v současnosti důležitou oblast bádání v rámci mikrobiologických oborů. Nezbytným předpokladem rozvoje výzkumu v této oblasti je detailní identifikace, charakterizace a studium podstatných vlastností nových izolátů potenciálně probiotických bakterií, jejichž hlavními reprezentanty jsou bakterie mléčného kvašení náležející do rodu Lactobacillus a bakterie rodu Bifidobacterium.

Jiří Killer je prvním tuzemským mikrobiologem, kterému se podařilo izolovat a popsat zástupce dvou nových rodů bakterií Bombiscardovia a Pseudoscardovia. Také se mu jako prvnímu podařilo prokázat přítomnost hostitelsky specifických bifidobakterií (B. bombi, B. bohemicum a B. actinocoloniiforme) v trávicím traktu čmeláků, kteří představují společně se včelami hospodářsky nejvýznamnější opylovače. Tyto nové taxony jsou v současnosti nadějně testovány jako biotechnologicky aplikovatelné probiotikum v chovech čmeláků. Oceněný vědec také izoloval a charakterizoval dva nové, hostitelsky specifické taxony rodu Lactobacillus (L. bombi a L. rodentium) a je třeba zmínit, že v současnosti pracuje na popisu dalších druhů.

Inženýr Jiří Killer je aktivní nejen ve vědeckém bádání, ale také na poli pedagogickém. Již sedmým rokem se podílí na výuce mikrobiologie pro české i zahraniční studenty na Katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze a současně je školitelem-specialistou postgraduálních studentů a diplomantů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.